Samskabelse - et CV

Jens Ulrichs erfaringer med samskabelsesområdet

 

 

Jens Ulrich er ansat som ledelseskonsulent og lektor på VIA University College, hvor han arbejder som konsulent, rådgiver, underviser, projektleder og forsker inden for samskabelsesfeltet.

 

Som konsulent har Jens Ulrich blandt andet været med til at udvikle og gennemføre større kompetenceløft for kommune og kommunale organisationer i forhold til samskabelse for medarbejdere og ledere, været projektleder for samskabelsesprojekter, udviklet design for større samskabelsesprojekter, rådgivet ved tilrettelæggelse af borgerinddragelsesprocesser, faciliteret demokratiprocesser, udviklet strategier for borgerinddragelse og meget andet.

 

Som underviser har Jens Ulrich udviklet, været ansvarlig for og undervist på modulerne ’Ledelse af Medborgerskabelse’ og ’Ledelse af Samskabelsesprocesser’ på Diplomuddannelsen i Ledelse, og er desuden beskikket censor på modulet ’Ledelse af Samskabelsesprocesser’. Tidligere har Jens Ulrich undervist i medborgerskab på læreruddannelsen, i demokratiteori og medborgerskab på Aalborg Universitets Institut for Statskundskab.

 

Jens Ulrich har udviklet en typologi over samskabelses-

forståelser, som har vist sig at være meget anvendelig for

politikere, direktioner, ledere og medarbejdere i offentlige

organisationer. Typologien ses i figuren til højre og du

kan læse mere om den her. Typologien har været anvendt

bredt af kommuner i såvel Danmark som i de øvrige

nordiske lande.

 

Jens Ulrich har inden for den seneste tid holdt oplæg og

afholdt masterclasses om samskabelse for blandt andet

direktioner, chefgrupper og konsulentnetværk i blandt

andre Albertslund Kommune,Frederiksberg Kommune,

Hedensted Kommune, Helsingør Kommune, Holstebro

Kommune, Holbæk Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Tønder Kommune, Viborg Kommune og Aarhus Kommune. Jens Ulrich har desuden været keynote speaker på Velfærdens Innovationsdag arrangeret af MandagMorgen, VIAs konference om Ny velfærd, på Teknologisk Instituts Kommunenetværk for Social Innovation og på Professionshøjskolen Absalons samskabelsesnetværk. Og endelig bruges Jens Ulrich som gæsteforelæser om samskabelsestemaer på Master of Public Governance på Aalborg Universitet og på Statskundskab ligeledes på Aalborg Universitet.

 

Som forsker har Jens Ulrich skrevet ph.d. om demokrati og demokratiprocesser, været forskningsleder for VIA University Colleges strategiske forskningsprogram ’Organisering og ledelse af fremtidens velfærd’ og lavet følgeforskning og aktionsforskning i forbindelse med samskabelses- og demokratiprojekter. Jens Ulrich har tidligere deltaget i større nationale forskningsprogrammer om demokrati og borger- og brugerinddragelse og sidst har han deltaget i et forskningsprojekt, som har kortlagt samskabelsesparatheden i en kommune. Jens Ulrich har desuden skrevet diverse artikler og bidraget til bøger på området. Følgende er et udvalg for fra de seneste år:

 

 • Ulrich, Jens (2018). ”Samskabelse – et nyt styringsrationale kræver nye kompetencer”, i Thorkil Molly-Søholm m.fl. (red.) - Offentlige Leadership Pipeline 2.0, Dansk Psykologioks Forlag (med Kim Martin Nielsen) - under udgivelse
 • Ulrich, Jens (2018). ”Samskabelse – hvilke værdier kan der høstes?” i Morten Kusk Fogsgaard og Manon de Jongh (red.) - Ledelse og samskabelse i den offentlige sektor, Dansk Psykologisk Forlag - under udgivelse
 • Ulrich, Jens (2018). ”Ledelse af samskabelse er en ny ledelsesdisciplin”, DenOffentlige.dk (med Kim Martin Nielsen og Jan Bartram) (læs den her)
 • Ulrich, Jens (2018). ”Hvornår giver samskabelse mening?”, DenOffentlige.dk (læs den her)
 • Ulrich, Jens (2017). Forskningsrapport: Samskabelsesparathed i Ringkøbing-Skjern Kommune, 2017 (med Lena Kjeldsen) (læs den her)
 • Ulrich, Jens (2016). Forskningsrapport: Samskabelsesparathed i Ringkøbing-Skjern Kommune, 2016 (med Lena Kjeldsen) (læs den her)
 • Ulrich, Jens (2016). Samskabelse – en typologi, CLOUs skriftserie, VIA University College, art. 2016-001 (læs den her)
 • Ulrich, Jens (2015). ”Ny Velfærd – på vej mod et nyt paradigme” i Rasmus Byskov-Nielsen, Carsten Høy Gemal og Jens Ulrich (red.) – Billeder af Ny velfærd – fra visioner til praksis, Aarhus: Systime (med Rasmus Byskov-Nielsen og Carsten Høy Gemal)
 • Ulrich, Jens (2015). ”Ny Velfærd – en collage” i Rasmus Byskov-Nielsen, Carsten Høy Gemal og Jens Ulrich (red.) – Billeder af Ny velfærd – fra visioner til praksis, Aarhus: Systime (med Rasmus Byskov-Nielsen og Carsten Høy Gemal)
 • Ulrich, Jens (red.) (2015): Billeder af Ny velfærd – fra visioner til praksis, Aarhus: Systime (med Rasmus Byskov-Nielsen og Carsten Høy Gemal)
 • Ulrich, Jens (2014). Konkrete udfordringer til den kommunale velfærdsproduktion under New Public Governance, paper til XXIII Nordiske Kommunalforskerkonference

 

Læs artikel fra Personaleweb, hvor Jens Ulrichs typologi over samskabelsesforståelser bringes i anvendelse: Fire former for samskabelse

 

 

.

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED